Säkerhetsboken 3.0
 
 
  Hem | Provläs | Författarna | Föredrag | Sett och hört | Senaste nytt | Kontakt | Köp boken
Hans Wermdalen & Klas Nilsson

Författarna

Hans Wermdalen, CPP

Hans Wermdalen's säkerhetskarriär började för 50 år sedan vid Signalskyddsskolan i Uppsala 1960. Han avlade 1962 distriktsåklagarexamen vid juridiska fakulteten i Stockholm varefter han genomgick polischefskursen vid Statens polisskola. Vid polisväsendets förstatligande 1965 kom han till Stockholmspolisen men rekryterades efter några månader till Säkerhetspolisen. Efter 10 år slutade han som byråchef och blev 1975 koncernsäkerhetschef vid L M Ericsson. 1977 skrev han boken Företagen och terrorismen. År 1991 skrev han Säkerhetsboken som publicerades 1992. Han var ordförande i Svenska säkerhetsföretag (SWESEC) 1982-96. 1985 började han vid Securitas och var bland annat vice VD för Securitas AB, där han stannade till 2003. Hans är aktiv medlem i ASIS International sedan 1976, han blev CPP-certifierad 1978, var chapter chairman i ASIS Sweden 1996-97 och 2013. Regional vice president Europe 1998-99, 2000-03 ledamot i ASIS Board of Directors och chairman i ASIS International Affairs Committee. Han är sedan 2003 Lifetime ASIS member och sedan 2005 Lifetime CPP.


Klas Nilsson, CPP, PCI, PSP, CFE, CISM, CPOI, MCP 2.0

Klas Nilsson började arbeta med säkerhet 1993 efter en säkerhetsutbildning i England. 1995 startade han konsultfirman Security Manager och har under mitten av 90-talet i huvudsak arbetat med IT- och informationssäkerhet och de senaste åren med utredningar, konsultation och säkerhetsutbildning. Under åren har han även haft flera chefsbefattningar, bland annat som säkerhetschef vid Aktiesparinvest, Grand Hôtel Stockholm och koncernsäkerhetschef vid Ålands Penningautomatförening. Han har åtta personcertifieringar inom fysisk säkerhet, säkerhetsledning, informationssäkerhet och utredningsteknik, samt studerat kriminologi vid Stockholms universitet och riskhantering vid Karlstads universitet. Klas är aktiv medlem i ASIS International sedan 2003 och var invald i den svenska styrelsen 2005-2010 som certifieringsrepresentant och webbmaster. Under sina år i styrelsen har Klas bland annat utvecklat föreningens webbplats men framförallt bidragit till att etablera ASIS certifieringar i Sverige. Klas var Regional Vice President (RVP) för ASIS International i Norden och Baltikum 2011-2013. I januari 2012 mottog han ASIS president's Honors: Outstanding Regional Vice President of the Year 2011.Säkerhetsboken 3.0

Säkerhetsboken 3.0

När Säkerhetsboken 2.0 hade publicerats fanns det några saker som vi ville skriva om, men som ännu inte var klara, t.ex. den nya kameraövervakningslagen som kom först ett år senare. I januari 2013 påbörjades uppdateringen av Säkerhetsboken inför den 3:e utgåvan. Hela boken fick en ordentlig genomgång, statistik och lagar uppdaterades, två kapitel skrevs om och flera kapitel kompletterades. Den stora förändringen i boken var kapitlet Säkerhetsledning som även kom att handla om verksamhetsstyrning och företagsekonomi. Samt kapitlet Kris- och kontinuitetshantering där kontinuitet blev det stora tillskottet. Det blev totalt 72 nya sidor i den tredje utgåvan och denna gången var det tryckeriets maxtjocklek om 750 sidor som satte gränsen.

Säkerhetsboken 3.0 publicerades den 30 juli 2013. Nu är vi så pass nöjda med boken att det sannolikt kommer att dröja ett par år innan det kommer ut en ny utgåva av Säkerhetsboken. Boken finns att köpa här och provläsa på Google Books.
Säkerhetsboken 2.0

Säkerhetsboken 2.0

Hans och Klas påbörjade skrivandet av Säkerhetsboken 2.0 så snart boken ASIS International Sweden 1990-2010 blev klar i september 2010. Tanken med Säkerhetsboken 2.0 var att försöka skriva ett nytt referensverk som helst skulle vara lika nydanande och inspirerande som den första utgåvan var när den publicerades 1992. Mycket hinner hända på 20 år och skrivandet tog längre tid än beräknat. Det tog 20 månader att skriva Säkerhetsboken 2.0 och den publicerades i början av juli 2012. Säkerhetsboken fick ett kapitel om Skydd mot terrorism, dels på grund av självmordsbombaren i december 2010 men även inspirerad av boken Företagen och terrorismen som Wermdalen publicerade 1977. Professionella nätverk har också blivit allt viktigare så även boken om ASIS International blev en inspirationskälla till den nya Säkerhetsboken.

Säkerhetsboken 2.0 hade en upplaga på 543 exemplar plus pliktexemplar och fanns till försäljning under 13 månader, mellan den 3 juli 2012 till den 30 juli 2013. Säkerhetsboken 2.0 trycks inte längre men finns på några bibliotek och att provläsa på Google Books.


ASIS International Sweden 1990-2010

ASIS International Sweden 1990-2010

Hans och Klas skrev boken ASIS International 1990-2010 sommaren 2010 inför ASIS International Swedens 20 års jubileum. Boken är en historisk tillbakablick på den svenska delen av föreningen som främjat säkerhetsarbetets utveckling nationellt och internationellt under 20 år. Boken innehåller dels berättelser ur det svenska chaptrets 20-åriga historia men beskriver även samtida händelser som påverkat utvecklingen av säkerhetsarbetet.

Bokens upplaga var 602 exemplar och delades ut till medlemmarna i ASIS, tills lagret tog slut. Boken trycks inte längre men finns på några bibliotek och Google Books.Säkerhetsboken 1992

Säkerhetsboken 1992

Hans Wermdalen skrev den första utgåvan av Säkerhetsboken under 1991 och boken publicerades genom Studentlitteratur år 1992. På baksidan kunde man läsa följande: Säkerhetsboken är den första i sitt slag. Den innehåller både en översikt och en faktaredovisning av de olika skydds- och säkerhetsavsnitten. Ett antal checklistor för olika ändamål finns med för att underlätta tillämpningen på den egna arbetsplatsen. Säkerhetsboken riktar sig till skydds- och säkerhetsansvariga i näringsliv och samhälle. Den är både en handbok och en uppslagsbok. Säkerhetsboken kan också vara en utgångspunkt och en lärobok i så gott som all skydds- och säkerhetsutbildning.

Säkerhetsboken hade ett omfång på 171 sidor och en upplaga på 550 exemplar och kom att användas som kurslitteratur både vid internutbildning och skolor under många år. Boken var nydanande, inspirerande och formade säkerhetsarbetet inom näringslivet och mycket av den senare litteraturen. Än idag kan man läsa citat ur boken i modern litteratur.
Sätt markören här för innehållsförteckning


Företagen och terrorismen

Företagen och terrorismen

Hans Wermdalen skrev boken Företagen och terrorismen som publicerades genom Författares bokmagasin år 1977. Det var en bok med 94 sidor som tog upp terrorismens bakgrund och utveckling. 1960-70-talet var en tid som präglades av politiskt motiverad terrorism, främst från vänstern och IRA. Det är för närvarande okänt hur stor upplaga denna bok hade. Säkerhetsboken 2.0 och framåt har inspirerats av denna bok på det sätt att det finns ett kapitel som heter Skydd mot terrorism.
Sätt markören här för innehållsförteckningSecurity Manager  |  Lönsam säkerhet  |  Säkerhetsbloggen  |  Skytteloggboken