Säkerhetsboken 3.0
 
 
  Hem | Provläs | Författarna | Föredrag | Sett och hört | Senaste nytt | Kontakt | Köp boken

Pionjären inom svensk säkerhetslitteratur, i ny reviderad utgåva.

Säkerhetsboken 3.0 som beskriver säkerhetsarbetets bredd på ett överskådligt sätt. Boken ger en bra introduktion och kan vara en inspirationskälla för både VD och andra beslutsfattare i ledningsgruppen, för säkerhetschefer och studenter som vill sätta sig in i den utmanande uppgiften att leda säkerhetsarbetet på ett rationellt och ekonomiskt sätt.
   Hans Wermdalen skrev Säkerhetsboken 1992, det var den första moderna svenska säkerhetsboken som beskrev säkerhetsarbetet för företag och offentlig sektor. Säkerhetsboken användes som kurslitteratur både vid internutbildning och skola under många år. Boken var nydanande, inspirerande och formade säkerhetsarbetet inom näringslivet och mycket av den senare litteraturen. Än idag kan man läsa citat ur boken i modern litteratur. Nu 20 år senare kommer Säkerhetsboken tillbaka, i utökad och reviderad form.

Säkerhetsboken 3.0

Huvudområden i boken

Säkerhetsbranschens historia, professionens utveckling, hotbilden, kravställare, lagstiftning, säkerhetsorganisation, säkerhetsledning, rollen som säkerhetschef, etik och moral, nätverken, leverantörer, standarder, brottsprevention, grundläggande kriminologi och säkerhetsprinciper, projekt, upphandling, administrativ säkerhet, riskhantering, personalsäkerhet, genomgång och granskning, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, skydd mot grov brottslighet, brandskydd, skydd mot terrorism, personella resurser, kris- och kontinuitetshantering, rättsväsendet, utredningar på arbetsplatsen och säkerhet 2020.

Security Manager  |  Lönsam säkerhet  |  Säkerhetsbloggen  |  Skytteloggboken